Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Człuchów w „Roku kaczki”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie, która od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, włączyła się także do realizacji programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola” we współpracy z Kołem Łowieckim „Darzbór”.

Ważnym zadaniem w siódmej edycji było przybliżenie uczniom z Człuchowa wiedzy o kaczce krzyżówce. Jesienią 2012 roku przeprowadzony został konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III. Klasy pierwsze i drugie przedstawiły plastyczną interpretację wysłuchanego wiersza Jana Brzechwy „Kaczka dziwaczka”. Klasy trzecie natomiast obejrzały film przyrodniczy „Tajemnice kniei”, na podstawie którego wykonały prace plastyczne.

W październiku 2012 roku szkoła w Człuchowie obchodziła Święto Drzewa. W trakcie realizowanej od wielu lat akcji „Drzewko za makulaturę” także i tym razem każdy uczeń, który przyniósł 10 kilogramów makulatury, otrzymał sadzonkę drzewka ufundowaną przez Nadleśnictwo Człuchów. Szkoła zebrała ponad 5 ton makulatury, rozdano ponad 500 sadzonek: buka, dębu, śliwy ałyczy, jarzębiny, brzozy, lipy i modrzewia. Część sadzonek została przeznaczona do zalesienia pól w akcji „Ożywić pola”. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Darzbór” posadzili w ten sposób ponad 100 sadzonek młodych drzew.

Człuchów przeprowadził także zbiórkę kasztanów, żołędzi i buczyny. Jubileuszowa, bo dziesiąta zbiórka okazała się rekordowa. Zebrano 8413 kilogramów pokarmu dla leśnych zwierząt. Zimą reprezentanci szkoły pod opieką myśliwych oraz leśników uczestniczyli w wysypywaniu karmy w paśnikach i zakładali kosze lęgowe dla dzikich kaczek.

Kaczka była także ważnym elementem turnieju wiedzy przyrodniczej pod hasłem „Pole i las – żywi nas”. Turniej był podsumowaniem wiadomości i umiejętności uczniów zdobytych podczas wycieczek do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Marysinie oraz zajęć szkolnych, a stałym przerywnikiem podczas wykonywania turniejowych zadań był odgłos kaczki, który uczniowie bezbłędnie rozpoznawali. Dużą atrakcją turnieju była prezentacja instrumentów i sygnałów myśliwskich w wykonaniu Piotra Grzywacza – nauczyciela muzyki z Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi.

br

maj 2013