Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Drzewica działa w terenie

Szkoła Podstawowa w Drzewicy stara się, by jak najwięcej jej działań w akcji „Ożywić pola” miało miejsce w terenie. Już 26 września 2012 roku klasy czwarte wraz z wychowawcami udały się do zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa Przysucha na przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną „Rawicz”.

Spacerując jej zacienionymi szlakami, uczniowie mogli prześledzić wszystkie zjawiska i procesy zachodzące w lesie i zapoznać się z tablicami informacyjnymi przedstawiającymi bogactwo tamtejszej przyrody. Realizując zadania programu „Rok kaczki”, uczniowie zbierali żołędzie, orzeszki i kasztany, które przekazali Kołu Łowieckiemu „Gerlach” z Drzewicy na dokarmianie zwierzyny w czasie zimy.

W październiku ubiegłego roku odbyła się też piesza wędrówka nad Zalew Drzewicki, której przewodnikami byli prezes Koła Łowieckiego „Gerlach” Andrzej Sołtysiak i sekretarz koła Ireneusz Będkowski. Wycieczka miała na celu poznanie środowiska życia kaczki krzyżówki oraz prowadzenie jej obserwacji i innych zwierząt bytujących i mieszkających na trenach polnych i wodnych.

W listopadzie Ireneusz Będkowski przeprowadził 3-godzinne zajęcia dla uczniów klas piątych na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej. Skoncentrował się głównie na gatunkach dzikich kaczek występujących w naszym regionie.

Uczniowie z Drzewicy mieli też możliwość poznania i obserwacji ptaków drapieżnych. Ornitolog opowiedział o środowisku życia ptaków. Sokolnik przedstawił sowę uszatą, sowę płomykówkę, sokoły i jastrzębie. Ptaki ogromnie zainteresowały uczniów, szczególnie sposób polowania i lotu.

Z kolei w lutym, w śnieżnej aurze, uczniowie z Drzewicy wybrali się z myśliwymi z „Gerlacha” na dokarmianie zwierząt leśnych. Uczniowie rozstawiali daszki na polach, wysypywali ziarna zbóż, rozkładali zebrane zapasy w miejscach wyznaczonych przez myśliwych.

ep

maj 2013