Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Radomsko i dokarmianie

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Słonka” z Gidel z uczniami z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku zorganizowali w lutym tego roku akcję dokarmiania zwierzyny z udziałem 26 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunami. Wycieczka do lasu była doskonałą okazją do przeprowadzenia zajęć terenowych, przygotowanych przez nauczycielki: przyrody i biologii Iwonę Salińską i polonistkę Agnieszkę Szwedzik, oraz myśliwych: Wojciecha Szwedowskiego, Jerzego Kocha i Arkadiusza Mikulskiego.

Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z obwodem łowieckim, urządzeniami łowieckimi oraz sposobami dokarmiania dzikich zwierząt zimą, a przewodnikiem po lesie był myśliwy Wojciech Szwedowski.

Młodzi przyrodnicy, przygotowując się do wizyty w lesie, sukcesywnie zbierali karmę. Od września 2012 roku w szkole trwała akcja zbiórki kasztanów, żołędzi i buczyny. Zebrano tonę suchej karmy, którą przekazano myśliwym. Na kilka dni przed wyjazdem do lasu młodzież zgromadziła również sporą ilość marchwi, buraków, kapusty, jabłek, obierek z ziemniaków.

Uczniowie zaopatrzyli paśniki dla zwierząt, napełniając je przywiezionymi kasztanami, żołędziami i buczyną, sianem oraz karmą soczystą. Każdy uczeń miał okazję własnoręcznie wyłożyć karmę i mieć swój osobisty udział w akcji. Oglądali także lizawki oraz ambony i zwyżki. Uczyli się odróżniać na śniegu tropy zwierząt – dzików, saren, zajęcy, jeleni i lisów. Obserwowali przez lornetki ptaki.

Na zakończenie wszyscy zostali uraczeni pysznym myśliwskim żurkiem oraz opowieściami myśliwskimi. Przeglądali również roczniki „Łowca Polskiego”, dostarczone przez myśliwych. Przygotowywali się tym samym do konkursu przyrodniczo-łowieckiego, który odbędzie się wiosną.

as

kwiecień 2013