Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Aktywna Czarna Sędziszowska

W ramach akcji „Ożywić pola” Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędziszowskiej działa pod opieką Koła Łowieckiego „Podgorzałka”. Ambicją tej placówki – startującej już kilkakrotnie w konkursie „Łowca Polskiego” – jest, by poza działaniami na własnym terenie aktywizować inne szkoły w regionie.

Taki charakter miał m.in. finał IV edycji konkursu plastycznego „Leśne opowieści” pod hasłem „Rok kaczki” w 2012 roku, na który przysłano ponad 250 prac z jedenastu szkół i przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski.

Już na swoim podwórku uczniowie szkoły – wraz z panem Janem Różańskim, radnym gminy – założyli kosze lęgowe dla kaczek na dwóch stanowiskach: stawie Czarna Jasień i stawie Czarna Wólka. Odbyło się też spotkanie uczniów szkoły z dyrektorem Inspektoratu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Ropczycach – myśliwym Alfredem Kułakiem. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat dzikich kaczek, a także wysłuchali wierszy autorstwa zaproszonego gościa.

Uczniowie prowadzili również obserwacje kaczek w ich naturalnym środowisku w sąsiedztwie szkoły, ale też podczas wycieczek.

zs

kwiecień 2013