Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Gniazda w Boguszewie

Uczniowie szkoły podstawowej w Boguszewie, wraz z nauczycielami i przedstawicielami Koła Łowieckiego „Sokół” z Grudziądza, wykonali kosze lęgowe dla kaczek, które umieścili następnie na stawach niedaleko szkoły.

Odbyły się też, związane z tematem „Roku kaczki”, specjalne zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Prezentację multimedialną i pogadankę na temat kaczki zorganizowali myśliwi z Koła Łowieckiego „Sokół”. Tam również odbył się konkurs budowy sztucznych gniazd lęgowych, w którym rywalizowały zespoły uczniów z Boguszewa.

Uczniowie z Koła Młodego Ekologa prowadzonego przez Agnieszkę Wolską oraz myśliwi z „Sokoła” założyli kilka koszy w ciekawych przyrodniczo miejscach.

(bg)

styczeń 2013