Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Miechowskie szkoły działają razem

Pięć szkół z powiatu miechowskiego, od lat uczestniczących w akcji „Ożywić pola”, działa wspólnie także w „Roku kaczki”. 29 września odbyła się kolejna wspólna akcja myśliwych z Koła Łowieckiego „Leśnik” z Krakowa oraz uczniów i nauczycieli ze szkół w Antolce, Kozłowie, Miechowie, Przybysławicach oraz Pstroszycach.

Akcja, która przed kilku laty połączyła współpracą myśliwych „Leśnika”, w tym myśliwego koordynatora Zbigniewa Skowronka, oraz uczniów lokalnych szkół z powiatu miechowskiego, dziś wspierana jest zarówno przez lokalne władze, a szczególnie burmistrza Miechowa Dariusza Marczewskiego, jak też przez wójtów: Stanisława Plutę z Kozłowa i Marka Szopę z Książa Wielkiego. W tym roku bardzo aktywnie włączyli się w działania młodzieży także leśnicy z Nadleśnictwa Miechów, współorganizując m.in. sprzątanie lasu.

Zakres działań oraz liczba osób zaangażowanych w miechowską akcję z roku na rok wzrasta. W tym roku bezpośredni udział brało w niej ponad 140 osób. Prace obejmowały m.in. zbiórkę kolb kukurydzy oraz żołędzi i kasztanów jako karmy na zimę dla zwierzyny, a także nasadzanie krzewów owocowych i sprzątanie lasu. W bieżącym roku dzieci zebrały około 130 kilogramów żołędzi, które posłużą jako materiał siewny, a następnie sadzonki dębów i odnowią miechowskie lasy, co młodzież napełniało szczególnym zapałem.

(bg)

listopad 2012