Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Horynieckie bażanty

Obok domku myśliwskiego Koła Łowieckiego „Sokolik” w parku Zdrojowym Horyniec-Zdrój odbyła się niezwykła lekcja przyrody. Katarzyna Szymeczko, nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, jednocześnie koordynator szkoły ds. współpracy z kołem „Sokolik”, mimo wakacji zorganizowała grupę dzieci i młodzieży szkolnej, z którą 23 sierpnia br. przybyła na miejsce zbiórki. W plenerze prezes koła Marek Kisz wygłosił prelekcję na temat występowania bażanta.

„Sokolik” od pięciu lat przygotowywał swoje tereny łowieckie na introdukcję bażanta, m.in. stopniowo zmniejszając populacje lisa i jenota. Zagrożenie lądowe ze strony drapieżników dla największego grzebiącego ptaka Europy zostało w głównej mierze opanowane.
Dzieci z Horyńca dowiedziały się, że dzięki temu koło „Sokolik” mogło kupić sto bażantów, które zostaną wypuszczone w okolicach tej uzdrowiskowej miejscowości. W latach następnych koło systematycznie będzie prowadzić dalszą introdukcję bażanta.
Na zakończenie lekcji przyrody była możliwość osobistego wypuszczenia na wolność ptaków przez dzieci i młodzież biorącą udział w spotkaniu.

(bg)

październik 2012