Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Inauguracja w Iłowie

W maju br. w Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie zorganizowała uroczystą inaugurację akcji „Ożywić pola. Rok kaczki” z udziałem przedstawicieli „Łowca Polskiego” oraz licznie przybyłych gości honorowych, m.in. wiceprezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Skierniewicach Bogdana Kieliszka i wójta gminy Iłów Romana Kujawy.

Majowa inauguracja, połączona z występami artystycznymi uczniów i podsumowaniem konkursów ekologicznych, przeprowadzonych wcześniej w Iłowie, nie oznacza, że tamtejsza szkoła wystartowała w „Roku kaczki” dopiero w tym terminie. Już wcześniej uczniowie oraz nauczyciele i myśliwi z Koła Łowieckiego „Żbik” z Iłowa przeprowadzili wiele działań w ramach siódmej edycji programu „Ożywić pola”, a w realizację akcji zaangażowani są w Iłowie wszyscy nauczyciele klas 0–VI.

W „Roku kaczki” iłowska szkoła przeprowadziła już m.in. odchwaszczanie, pod nadzorem myśliwego Krzysztofa Chmieleckiego, trzyletnich nasadzeń śródpolnych, a także założyła kosze lęgowe dla kaczek na stawie we wsi Obory. Odbyły się także: obserwacje kaczek w terenie, lekcja przyrody w leśniczówce na temat życia kaczki krzyżówki, konkurs fotograficzny „Ptaki biotopów wodnych”, konkurs plastyczny „Kaczki w krajobrazie polskim” i szkolny konkurs informatyczny pod hasłem „Ożywić pola. Rok kaczki”. Dzieci przygotowały też specjalny numer szkolnej gazetki „Iłowiaczek”, poświęcony akcji „Ożywić pola”.

(mg)

lipiec 2012