Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Choczewo w akcji

Laureat „Roku sarny” w kategorii szkół ponadpodstawowych – Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie – przystąpił także do siódmej edycji programu „Łowca Polskiego” „Ożywić pola. Rok kaczki”.

Opracowano plan działania, który w dużym stopniu uwzględnia naturalne środowisko wodne, tj. śródpolne sadzawki, stawy, jeziora i cieki wodne. W kwietniu myśliwi z Koła Łowieckiego „Jeleń” z Gdańska zademonstrowali młodzieży z gimnazjum i szkoły podstawowej sztuczne gniazda na stawach hodowlanych karpia. Młodzież z gimnazjum brała też udział w sadzeniu dzikich jabłoni na poletku zaporowym koło Kostkowa.


Wszyscy zadeklarowali chęć dalszego udziału w pracach, które zostały ujęte w planie działania na „Rok kaczki”.

(bg)

czerwiec 2012